T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
Bulunduğunuz Yer: Van Rehberi  >>   Kültür ve Turizm  >>   Turizm

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

TURİZM  

  KIYI TURİZMİ

Van Gölü nedeniyle potansiyel olarak kıyı turizmi imkanı mevcut olmakla birlikte henüz turizm amaçlı düzenli bir kıyı çalışması mevcut değildir.Buna rağmen Ayanıs, Amik, Mollakasım,Çitören ve kısmi olarak ta Güzelkonak sahilleri kıyı turizmi amaçlı doğal haliyle kullanılmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİ

a. İpek Yolu Turizmi İlimiz tarihi ipek yolu güzergahı içerisindedir. Ancak bu özelliği henüz turizme kazandırılmış değildir. 

b. İnanç Turizmi İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.

Dinlerin ortaya çıkışından itibaren dini otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal yerlerin ziyareti kişisel tercihlerin ötesine geçmiştir. Bunun sonucu olarak kutsal yerler yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapmış ve kitlesel bir hareket olarak kendisini göstermiştir. Temelini dini inançların tatmininden alan inanç turizmi; dünya barışının ve kültürlerarası iletişimin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Aynı dine mensup fakat dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, dinlerinin kutsal mekanlarında bir araya gelerek dini inançlarını paylaşmanın yanı sıra birbirleriyle ve aynı dine mensup olsun veya olmasın yerel halka sosyal ve kültürel anlamda bir etkileşim içerisine girerler. Bu noktada inanç turizmi; farklılıkların ve çeşitliliklerin ortaya çıkmasına ve bunlara dinsel hoşgörü, saygı, sevgi ve anlayışla bakılmasına katkı sağlayan evrensel bir kurum niteliğine sahiptir.

Çağımızda üç büyük dinin buluşma yeri olan Anadolu, farklı inançların ve medeniyetlerin buluştuğu bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği ile Türkiye'de inanç turizmindeki mevsimsel özellik (dini tören ve anma günleri) tüm yıla yayılma özelliği gösterir.

Ülkemiz birçok farklı tarihi ve kültürel değerlerin bir arada bulunabildiği ender ülkelerden biridir. Tarih boyunca pek çok medeniyet bu topraklarda uyum içinde yaşamış ve günümüze zengin ve renkli bir miras bırakmıştır. Ülkemizin sahip olduğu tarihsel ve arkeolojik zenginlikler şüphesiz ki, diğer dinler açısından da son derece önem arz etmektedir. Türkiye, inanç turizmi açısından bir açık hava müzesi konumundadır.

İslam ve Hıristiyan inancına ait medeniyetlere ev sahipliği yapan ilimiz, inanç turizmi potansiyeli açısından önemli bir merkez konumundadır.Üzerinde barındırdığı; Hüsrevpaşa Camii, Akdamar Kilisesi, Kaya Çelebi Camii, Çarpanak Kilisesi gibi önemli eserler ziyaretçilerini beklemektedir.

   

Hüsrev Paşa Külliyesi

Eski Van Şehri’nde yer alan ve cami, medrese, han, hamam, sıbyan mektebi, türbe, misafirhane ve imaretten oluşan külliyenin çekirdeğini, Hüsrev Paşa Camii oluşturmaktadır. Mimar Sinan’ın eseri olan Cami, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 567 tarihinde yaptırılmıştır. Yaklaşık kare planlı olan harim mekanının üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Beş gözlü son cemaat yeri yıkılmıştır. Kuzeybatıda minare yer almaktadır. 2 m yüksekliğe kadar duvarları kaplayan çinilerin Rus işgali sırasında sökülerek Leningrad Müzesi’ne götürüldüğü söylenmektedir. Dışa taşıntılı mihrap, kalker taşından yapılmıştır. Dış cephedeki renkli taş işçiliği dikkat çekicidir.

Akdamar Kilisesi

 

Şehir merkezine yaklaşık 50 km uzaklıktaki Gevaş İskelesi’nden kalkan teknelerle yapılan 20 dakikalık zevkli bir motor yolculuğundan sonra adaya ulaşılmaktadır. Adaya yaklaştıkça sivri külahlı kilise dikkat çekmektedir. Üzerinde badem ağaçları bulunan ada eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Özellikle bahar aylarında, adanın karşısında yer alan üzeri karla kaplı Artos Dağı’yla etkileyici bir görünüm oluşur. Adaya vardığınızda mutlaka yükseklere tırmanın, doğanın sunduğu müthiş güzellikler sizi farklı duygulara sürükleyecektir. Akdamar Kilisesi 95-92 yılları arasında Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından, Mimar Keşiş Manuel’e yaptırılmıştır. Kilisenin güneybatısındaki şapel 296 tarihinde, doğusundaki şapel XIII.y.y.’da, batısındaki Jamatoun 763 tarihinde, güneyindeki Çan Kulesi ise yüzyıl sonlarında ilave edilmiştir. Kuzeyindeki şapelin tarihi ise bilinmemektedir. Haç planlı Kilise, mimarisi kadar dış cephesini saran bitki ve hayvan motifli kabartmalarla da göze çarpmaktadır. Kabartmaları yapan ustalar İncil ve Tevrat’tan sahnelerle günlük olayları anlatmışlardır.

   

Çarpanak Kilisesi

 

 

 

 

Van’ın merkezine yakın Dibekdüzü köyü burnunun açığındaki adaya Van iskelesinden veya köyün iskelesinden ulaşılıyor. Adanın kuzey yönünde kurulmuş olan Ctouts Manastır Kilisesi St. Jean’a adanmıştır. Batısında Jamatoun ve kuzeydoğusundaki şapel, kompleksi tamamlamaktadır. Manastır topluluğunun tarihi IX. yüzyıla kadar uzanıyor. Manastır gezisinden sonra adanın güzel kumsallı plajında güneşlenmek ve göle girmek ise bu gezinin küçük bir ödülü olmaktadır.

   
Adır Kilisesi

Adaya ulaşım, şehir merkezine 40 km. uzaklıkta bulunan Yaylıyaka Köyü ile Erciş ilçesinden teknelerle sağlanmaktadır. XI. y.y.’da yapılan ve önemli bir kitap yazma merkezi olarak ün kazanan manastır; Saint Georges Kilisesi, Saint Sion Şapeli, papaz okulu ve keşiş hücreleri gibi bölümlerden oluşmuştur. 766’da ise yapıya Jamatoun eklenmiştir.

   Kaya Çelebi Camii

Osmanlı devrinin önemli yapılarından biri olan ve Eski Van’ın günümüzde kullanılan tek mimari eseri olan caminin yapımına Kaya Çelebizade Koçi Bey tarafından 660 tarihinde başlanmış, ancak Koçi Bey'in idam edilmesi üzerine 663 yılında Cem Dedemoğlu Mehmet Bey camiyi tamamlatmıştır. Plan ve mimari bakımından Hüsrev Paşa Camii örnek alınarak yapılan cami, kare planlı üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Kuzeyde beş gözlü son cemaat yeri ve kuzeybatıda dışa taşıntı yapan bir minare ile küçük bir avlu yapıyı tamamlamaktadır. Caminin yapımında renkli taş kullanılmıştır.

Yedi Kilise

Erek Dağı’nın batısına kurulan ve Yedi Kilise adıyla anılan Varakvank Manastırı, Van’ın 9 km. güneydoğusunda, Yukarı Bakraçlı Köyü’nde bulunmaktadır. Değişik zamanlarda yapılan kiliseler ile keşiş hücreleri, sosyal tesisler ve birçok ek yapıdan oluşmaktadır. Aslında anıldığı gibi yedi adet kilise olmayıp iki grup halinde beş kilise, kiliseye eklenen bir Jamatun, bir kütüphane ve bir çan kulesi bulunmaktadır. Kutsal içeriğinin yanı sıra, I. Dünya Savaşı öncesi siyasi etkinlikleriyle de ün yapan manastırın büyük bir bölümü günümüze ulaşmamıştır.

   St.Bartholomeus Kilisesi

Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde bulunmaktadır. Mimari ve süsleme özelliklerine göre, kilisenin 3- yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır. Yapı daha sonra kapsamlı onarımlar geçirmiştir. Günümüze ulaşan şekil 7- yüzyıllardan kalmadır. Batı cephenin ortasında anıtsal bir giriş yer almaktadır. Yapının tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kiliseyle jamaton kısmının bütün olarak ele alınması yanında, batı cephedeki portalde yer alan figürlü plastik, yapının önemli yanlarını oluşturmaktadır.

   Gevaş Halime Hatun Kümbeti

Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nın doğu tarafında bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Melik İzzeddin tarafından 555 tarihinde, kızı Halime Hatun için yaptırılmıştır. Ustası Ahlatlı Pehlivan oğlu Esed'dir. Köşeleri pahlanmış kare kaide üzerine onikigen gövdeli olarak yapılmıştır. Üstten piramidal bir külahla örtülmüş kümbet, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiş. İki katlı inşa edilmiş kümbetin cenazeliği kare planlı olup, doğudaki kapısına merdivenle inilmektedir.

İzzettin Şir Camii

Cami, Gevaş'ın Hişet Mahallesi’nde bulunmaktadır. Üzerinde inşasına ilişkin herhangi bir kitabe bulunmamasına rağmen, Van ve Hakkari Hakimi İzzettin Şir tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Genel olarak XIV-XV yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Yapı, kare planlı bir cami ile bunun kuzey duvarına bitişik medreseden oluşmaktadır. Cami, mihrab önü kubbeli ve iki sahınlıdır. Yapıda düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Batı cephenin ortasındaki minare, günümüzde eklenmiştir.

Erciş Zortul Kümbeti

Erciş'in Zortul Köyü yakınlarında yer almaktadır. XV. yüzyıl başlarında Karakoyunlular'dan önemli bir şahsiyet için inşa edildiği tahmin edilmektedir. İki katlı kümbetin kare kaidesi ve bunun üzerinde onikigen gövdesi mecuttur. Üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür. Kümbet, üzerindeki figürlü bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Kümbet üzerinde, çift başlı kartal, aslan ve kuş figürleri yer alıyor.

c. Arkeolojik Turizm

Kaleler
Van Kalesi

Çavuştepe Kalesi

Hoşap Kalesi

Ayanis Kalesi

Anzaf Kalesi

Hişet Kalesi

Zernek Kalesi

Yoncatepe Kalesi

Çavuştepe Kalesi

Hoşap Kalesi  

 

 
Hoşap Kalesi

 
Çavuştepe Kalesi

 

 

 

Nekropoller

Altıntepe Nekropolü

Yoncatepe Nekropolü

Kalecik Nekropolü

 

Höyükler

Tilkitepe Höyüğü

Karagündüz Höyüğü

Dilkaya Höyüğü

 

Açık Hava Mabetleri
 
Meher Kapı

Yeşilalıç (Pagan) Kaya Nişi

Analı Kız Açık Hava Mabedi

 

 

 
Analı Kız Açık Hava Mabedi

 
Meher Kapı

Diğerleri Alniuni Kenti ve Taş Atölyesi

Balaban Demir Ergitme Merkezi

Yeşilalıç (Pagan)

 

EKO TURİZMİ

Yaylalar

Geniş( Keşiş ) Gölü

Gürpınar -Yalınca

Gürpınar – Norduz

 

Kamp-Karavan

Gevaş Kızılay Gençlik Kampı

Akdamar Restorant Kampı

 

Foto Safari

Potansiyel olarak Bahçesaray İlçemiz bu turizm dalına müsaittir.

 

KIŞ TURİZMİ

Kayak Merkezleri Van – Gürpınar Kurubaş Tepesi

Gevaş Abalı Köyü

 

ENDEMİK TURİZM

Erçek Yöresi

Norduz Yöresi

Gevaş Artos Dağları

Başkale Karasu Vadisi

Erciş Zilan Deresi

Erek Dağı Ve Geniş Gölü Yaylası Gibi

 

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ TURİZMİ

Erçek gölü ( Flamingolar )

Karasu Deltası (Flamingolar)

Çarpanak ve Adır Adaları ( Martı )

Diğer bölgeler: Balıkçıl, Kaşıkçı, Aladoğan, Ur Kekliği, Toy, Telli Turna, İshak Kuşu, Karaalılı Örümcek Kuşu, Kırmızı Gagalı Dağ Kargası, Yaban Kartalı, Suna, Dik Kuyruklu Ördek, Yaz Ördeği v.s.

 

   

AV TURİZMİ

Mermit, Köprüler Köyü Kuş Avcılığı ( Bıldırcın ve Ördek )

Erek ve Artos Dağları ( Tilki Ve Keklik )

Çarpanak Adasında ( Tavşan )

 

DAĞCILIK TURİZMİ

Tırmanış Artos Dağı,

Süphan Dağı,

Erek Dağı

Nemrut Dağı

 

SUALTI DALIŞLARI TURİZMİ

Aşağıdaki alanlar sualtı dalışları yapılmaya müsaittir. Edremit Jandarma Sahil Güvenlik ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ekipler mevcuttur.

Akdamar

Adır

Reşadiye

 

SU SPORLARI TURİZMİ

Su Kayağı

Edremit , Gevaş ve Merkez Çarpanak açıkları bu spor için müsaittir.

Olta Balıkçılığı Aşağıdaki alanlar bu sporu yapmaya müsaittir

Zernek Barajı,

Sarı Memet Barajı,

Koç Barajı

Karasu Çayı

Bend-i Mahi Çayı

Mermit Suyu

 

RAFTİNG TURİZMİ

Bahçesaray İlçesi potansiyel olarak müsaittir.

 

 

SAĞLIK TURİZMİ

Erciş Doğancı Kaplıcası ( Erciş Merkez 30 Km.)

Çatak Şeyh Cürüh Kaplıcası ( Çatak Merkez 0 Km.)

Başkale Kelegom Kaplıcası ( Başkale Merkez 20 Km.)

Başkale Dereiçi Kaplıcası ( Başkale Merkez 47 Km.)


OTELLER ve SEYAHAT ACENTALARI

 

2012 Van’daki Turizm İşletme Belgeli Oteller

 

Van’daki Turizm İşletme Belgeli Oteller

 

 

S.

NO

TESİSİN ADI

TESİSİN SINIFI

ODA 

SAYISI

YATAK SAYISI

TEL/FAKS

EK ÜNİTELER

 

1

Rescate Oteli

 

*****

Beş Yıldız

94

190

 

150 Kişilik lok.120 Açık yemek Alanı,500

 Kişilik çok.Amaçlı Sal.80 Kiş.Salon.35

Konf.Sal.30 Kiş.Konf.Sal.100 Kiş.Diskotek

Havuz, Oyun Sal.Çalışma Ofisi Vitamin

Bar. Kapalı Yüzme Havuzu,Sauna,türk

Hamamı,Buhar Odası,Satış Ünitesi,

Bay Bayan Kuaför,Otopark Fin hamam,

Masaj Odası, Aletli Jimnastik Sal.73 oda,

158 yatak

2

Merit Şahmaran Oteli

****

90

180

3123060

3122295

120 Kişilik 2. Sınıf Lokanta,  150 Kişilik Yemek Terası, 235 Kişilik Çok Amaçlı Toplantı  Salonu, 80 Kişilik Amerikan Bar, Sauna, Türk Hamamı, Masaj Odası, Jimnastik Salonu, Satış Ünitesi, Açık Yüzme Havuzu, 50 Araçlık Açık Oto Park, Havuz Bar

3

Tamara Otel

****

 

70

140

2143296

2143296

250 Kişilik 1. Sınıf Lokanta, 100 Kişilik Özel Yemek Salonu, 450 Kişilik Alakart Lokanta, 60 Kişilik Oturma Salonu-Lobi Bar, Vitamin Bar, Türk Hamamı, Sauna, Masaj Odası

4

B. Urartu Oteli   

****

75

150

2120660

2121610

120 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 2 Adet Amerikan Bar, 60 Kişilik  Çok Amaçlı Salon,  600 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 120 Kişilik Dikotek, TV-Oyun Salonu, Sauna, Kapalı Yüzme Havuzu, Satış Ünitesi

5

Yakut Oteli

***

81

160

2143258

150 Kişilik 2. Sınıf Lok.80 Kişilik Topl Sal.Lobei Bar

6

Akdamar Oteli

***

75

152

2149923

135 Kişilik 2. Sınıf Lokanta, 460 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 95 Kişilik Çok Amaçlı Salon, 105 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Bar, Bay Kuaför, Amerikan Bar

7

İlvan Oteli

**

50

106

2159247

 Kahvaltı Salonu, İnternet Salonu  

8

B. Asur Oteli

**

52

108

2163753

2169461

 ---

9

Ada Palas Oteli

**

14

28

2162716

21443611

60 Kişilik Kahvaltı Salonu

TOPLAM

 

601

1214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YATIRIM BELGELİ TESİSLER


 

 

            1

 

 

 

 

 

 

1

Elite World Oteli.

*****

BEŞ YILDIZ

Yatırım

AÇIK

Bahçivan

Mah.Van

 

Tel.

0432484111

 

Faks.

04322149898

350 Kiş.1. Sınıf lok. 150 Alakart lok.200

 Kiş.Çok Amaçlı salon, 150 Kiş.Çok Amaç

Lı Salon.500 Kiş.Konferans Sal. 100 Kiş.

Toplantı Sal.(2 Adet) 100 Kiş.pasta ve İçki

Salonu.100 Kiş.Diskotek Sal.Vitamin Bar,

Çalışma Ofisi, kapalı Yüz.Havz. Aletli Jim.

Sal.aerobik Sal.Türk Ham.Sauna, masaj Od.

(4 Bilardo mas) bay ve bayan kuaför, satış

Ünitesi, (5 Adet) 50 araçlık kapalı otopark

260 oda,524 yatak. 05324341875, Doğan,

 

 

2

Açılım Oteli

***

Yatırım

Belgeli

Tepebaşı

Mah.Van

350 Kişilik.1.Sınıf, Lok.50 Kiş.Alakart.Lok.

(2 Adet) 500 Kiş.Çok.Amaçlı Sal.100 Kiş.

Dskotek.100 Kiş.Pasta.İçki Ver.Sal.Lobi.

Bar, Aletli Jimnastik Salonu, Türk Hamamı,

Sauna,Oyun Sal.Bay Bayan Kuaför,Satış

Ünitesi.3(Adet),50 Araçlık Otopark.

 72 oda, 192 yatak

 

3

Limanya Resort

 Oteli

****

Yatırım

Belgeli

Samansuyu

Mah.

Edremit

65 Oda (2y)130 yatak 25 suit (2Y)50 yatak

6 bedensel engeli odası(2y) 12 yatak toplam 96

96 oda 192 yatak 250 kişilik 1. sınıf lokanta

75 kişilik alakart lokanta ,150 kişilik çok ama

Salon,, türk hamamı, sauna,aletli jimlastik

Salonu,masaj salonu,(5 Adet), açık yüzme

Havuzu , satış ünitesi  100 araçlık otopark.

4

Sardur Oteli

***

Yatırım

AÇIK

Kazım

Karabekir

 Cad.Van

48 Oda 84 yatak 80 kişilik 2.bınıf lok.satış ünitesi,kuaför, 50 araçlık açık otopark

5

Mirava River

suites.

Butik

Yatırım

Belgeli

Hükmet

Kon.

Karşısı-Van

35 Oda 87 Yatak 50 Kişilik Alakart Lok.

100 kişilik kahvaltı sal.60 kişilik cep

 Sinema kafe, bar, kapalı yüzme havuzu

Türk hamamı,sauna, aletli jimnastik sal.

Masaj odaıs, satış ünitesi,50 araç park

6

Raytvan

*****

BEŞ YILDIZ

Yatırım

Belgeli

Samansuyu

 Mh.Har-

Be mevki

 

Edremit

146  Oda 312 yatak

7

ERGİNBAŞ

OTEL

****

Turizm

Yatırım

Belgeli

Çarşı Mah.

Küçük Cam

Sok.

56 oda (2Y) +4 Suit (2Y) +4 Aile Odası

(4Y) + 1 Bedensel engeli odası (2Y) -138

Yatak 200 kiş.1. sın.lok.100 kiş.2.

sın.lok.50 kiş. Çok.amaçlı salon. Aletli jimnastik salonu,

sauna,türk hamamı,masaj ünitesi,türk hamamı

aerobik salonu,150 kişilik alakart lokanta

100 kiş pasta salonu, (2 adet satış ünitesi)

56 oda -138 yatak

8

SCF MENUA

OTEL

****

Turizm

Yatırım

AÇIK

 

 

Şerefiye

Mah.Hast.

Cad.Eski

Zerbank S.

No: 15 Van

 

50 Oda 100 Yatak 180 Kiş.Lok. 90 Kiş.

2.Sın.Lok.50 Kiş.çok.Am.Salon.55 Top.S.

Kapalı Yüz.Havz.Türk.Ham.Fin.Ham.Masa

J Sal.Jimnastik Sal.Lobi Bar.Vitamin Bar04322150707

215464605301

469301

 

9

Prenses Cariya Otel

3 Yıldız

Yatırım

Belgeli

Tepe Başa Mah.

 

 

354 Oda (2Y) 70 Yatak, 3 Aile Odası,(2Y), 2 bedensel enge

li odası, Toplam 40 Oda 80 Yatak

10

Evliya Otel

4 Yıldız

Yatırım

Belgeli

İskele Cad.

Kerem Oğlu

Petrolü.

60 oda (2Yatak)  aile odası (3 Yatak) 2 bedensel

engelli odası (2 Yatak ) 133  yatak 250 kiş.1.sınıf.lok.

75 alakart lok.150 kiş.Çok.Amaçlı  Lok.sauna, türk hamamı, masaj sal.atletli jimnastik salonu,100 kiş. Pasta salonu.satış ünitesi

 100 araçlık otopark

11

Grand V an Otel

3 Yıldızlı

Yatırım

Belgeli

Şerefiye Mah.

İrfan baş tuğ

 Cad. No: 2 Van

 

35 oda 83 yatak 2 bedensel eng.oda, 100 kiş.lok.50 kiş çok

Amaçlı sal.20 araçlık otopark. Lobi. Bar. Aletli jimnastik sal.

Sauna, türk hamamı. Bay bayan kuaför , satış ünitüesi,

12

Royal Berk Otel

3 Yıldızlı

Yatırım

AÇIK

Bahçivan Mah.

Cum.Cad.6.sok.

No>: 5 Van

 

 

43 Oda (2Y)-86 Yatak 50 Kişilik Kah.Salonu.50 Çok.Amaç

Salon.

13

Grand Birhat Otel

4 Yıldızlı

Yatırım

Belgeli

563 ada,2 Pars

El, Erciş -VAN

99 oda -198 yatak, 250 kişilik 1. Sınıf lokanta,250 kiş. Top

Sal.100 kiş.çok amaçlı sal.açık yüze hav.Kapalı Yüz.Hav.

Aletli Jimlastik.Sauna, Türk Hamamı. Masaj Sal.Şok. Havz

u. Lobi, Bar.Satış Ünit.

14

Yeni Van oteli

4 Yıldızlı

Yatırım

Belgeli

Çarşı Mah.(29 Paf.972 Ada,105 Parsel)Hüsnü

Duman

40 oda 88 YATAK

15

Mirava River Suites

Butik

Yatırım

Belgeli

Cum.Mah.Çatak

35 oda 87 yatak 65 kiş alakart hizmet.2. sınıf lok.100 kiş. Kafe bar. Sauna. Türk hamamı, masaj salonu,50 kiş araç

16

RBR Otel

4 Yıldız

Yatırım

Belgeli

Sahil Cad.Edremit.

81 oda 164  Yatık (Belge Sahibi) Menua Turizm.

 

 

 

       TOPLAM.  ODA:1196   YATAK :2550 

 

 

İlimizde Yaşanan Depremden sonra açılan Yatırım Belgele oteller

 

-Elite World  Otel

-SCF Menua  Otel

-Royal Berk Otel

-Sardur Otel

 

                    2012 YILI  TURİZM İŞLETME BELGELİ RESTAURANTLAR

 

1

Grand Deniz Tur Tesisleri

Gevaş İlçesi 1 Km   Tel  612 40 38 Gevaş-VAN

 

 

 

2

Özersan Turistik Tesisleri

İskele Caddesi         Tel  215 21 11-VAN

 

 

 

3

Anzaf Turistik Tesisleri

Edremit Yolu 2 Km Tel 227-0080-    VAN 

 Seyehat Acentaları

Urartu Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. No:105 Van 214 20 20
Erek Turizm Seyahat Acentası Donat İş Merk. No:1 Van 214 38 00
Karman Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. Ezberciler İşhanı No:110 Van 215 28 28
Zeysin Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. Özgü Ezberciler Altı 215 08 08
Old Tuşba Turizm Seyahat Acentası Kazım Karabekir Cad. Akdamar Oteli Altı Van 210 06 60
Ayanis Turizm Seyahat Acentası Cumhuriyet Cad. Belediye Bşk. Altı No:1 Van 214 28 80
210 15 15
Çarpanak Turizm Seyahat Kazım Karabekir Cad. Akdamar Oteli Karşısı Van 214 44 64
Güven Turizm Seyahat Acentası Eski Özel İdare Binası Altı No:2 Van 214 11 31
Şevliler Turizm Seyahat Acentası
Cumhuriyet Cad. Ezberciler İşhanı No:116 Van 210 06 00
Vanes Turizm Seyahat Acentası
Hükümet Konağı Karşısı Grand Oteli Altı Van 216 73 73
215 25 05
Çay Turizm Seyahat Acentası
Vali Konağı Altı Van 214 72 72
Süphan Turizm Seyahat Acentası
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:31/D Van 215 49 39
Calypso Tour Seyahat Acentası
Cumhuriyet Cad. Değer İşmerkezi Kat:1 No:10 Van 212 11 81
Turmek Turizm Seyahat Acentası
İskele Cad. Sempaş Yanı Van  
Haldi Turizm Seyahat Acentası
Cumhuriyet Cad. Değer İşmerkezi Kat:1 No:14 Van 212 27 90
Alkans Turizm Seyahat Acentası Sıhke Cad. 100.Yıl Pasajı Kat:3 No:15 Van  
Turmek Erciş Şubesi Erciş Van 215 25 00


 Van Valiliği
Tel: +90 (432 ) 214 96 42  Fax: +90 (432 )  215 86 17 
e-posta:
van@icisleri.gov.tr